Aanmelden en plaatsing van leerlingen

De aanmelding en plaatsing van leerlingen verloopt op beide scholen op een andere manier. Leerlingen kunnen alleen bij VSO Eefde of Deventer naar school als functioneren in het (reguliere) onderwijs door (gedrags)problemen niet meer mogelijk is. Hieronder leggen we kort uit hoe leerlingen in Eefde of in Deventer op school terecht komen.

VSO Eefde
Na plaatsing in een jeugdzorginstelling wordt de leerling aangemeld op onze school. Daarna kan de leerling meedoen op school. Het gaat dan om een voorlopige plaatsing. In de eerste vijf weken nemen we toetsen en testen af en winnen we informatie in bij de voormalige school. Daarna volgt definitieve plaatsing.

VSO Deventer

Leerlingen krijgen bij aanmelding in Deventer eerst een intake. De coördinator voert een oriënterend gesprek met de ouders en de leerling. Daarna bekijkt de intakefunctionaris met de leerling op welk niveau hij of zij presteert. We bekijken ook hoe de leerling sociaal-emotioneel functioneert. Bovendien vragen we informatie op bij de school van herkomst.