Door- en uitstroom

Voor leerlingen van VSO Eefde geldt dat wanneer voor leerlingen uithuisplaatsing of verblijf binnen een jeugdzorginstelling niet meer nodig is, kan (terug)plaatsing op een reguliere school voor kan komen.

We bespreken dit dan altijd met ouders/verzorgers.
Wij ondersteunen hen wanneer zij hun kind willen aanmelden op een andere school.