Passend onderwijs


Alle kinderen verdienen een plek in onderwijs dat bij hen past. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. We passen daarom de leerstof aan op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

Veel aandacht besteden we aan sociaal-emotionele vaardigheden, leervoorwaarden en arbeidstraining. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze leerlingen wat zij leren, concreet kunnen toepassen in een werkvorm of op een werkplek.