Zorgplicht


VSO Eefde en VSO Deventer zijn verplicht om een meldcode te gebruiken als wij huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden. Ook kan de school een schoolarts inschakelen als een leerling vaak ziek is, of als we ons zorgen maken over zijn of haar gezondheid. We staan in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen op school om schooluitval te voorkomen.