Doelen


Wij stimuleren leerlingen om certificaten en diploma’s behalen. Voor leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is de mogelijkheid: het VMBO TL-diploma te behalen.
 Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid kunnen op diverse gebieden een KPC praktijk gericht certificaat behalen.