Ons lesaanbod


We werken in de klas volgens een lesrooster.
Dit rooster hangt in alle lokalen en in de personeelsruimte.
Hierop staan plaats, tijd en lesprogramma voor iedere leerling vermeld.