Uitstroomprofielen VSO Eefde en VSO DeventerUitstroomprofiel VSO Eefde
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs :
Arrangementen ‘Toeleiding naar Staatsexamen VMBO-tl' en ‘Op weg naar MBO Entree

Toeleiding naar Staatsexamen VMBO-tl
Deze arrangementen zijn bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar het beroepsvervolgonderwijs of die in staat zijn het onderwijsprogramma te volgen, gericht op het behalen van een VMBO diploma. Het deelnemen aan een landelijk examen VMBO-tl (theoretische leerweg) is op onze school niet mogelijk. Wel is in samenwerking met o.a. VSO Klein Borculo er een mogelijkheid om deel te nemen aan het Staatsexamen VMBO-tl.

Op weg naar MBO
Daarnaast is het soms mogelijk, op voordracht van en in samenspraak met de CvB, dat er leerlingen doorstromen naar onze locatie in Deventer. Daar is de mogelijkheid om een regulier VMBO-traject te volgen in een extraneusconstructie met het Etty Hillesum Lyceum. Deze constructie is ook mogelijk voor een Entree-opleiding bij ROC Aventus.

Uitstroomprofiel Arbeid

Arrangementen ‘Arbeid’ en ‘Arbeid met ondersteuning’

Arrangement Arbeid

Leerlingen in dit arrangement hebben gemeen dat zij in staat zijn om beroepsgerichte certificaten te behalen. Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat om een volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie of ondersteuning.

Arrangement Arbeid met ondersteuning
Leerlingen in dit arrangement zijn niet altijd in staat om alle benodigde beroepsgerichte certificaten te halen.
Ze kunnen wel loonvormende arbeid verrichten (met de juiste voorbereiding).
Uitstroomprofielen voor VSO Deventer:
Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). VSO Deventer heeft voor iedere leerling een uitstroomprofiel met specifieke ondersteuning. Wij verzorgen het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs (vmbo en entreeopleiding) en Arbeid (entreeopleiding).

Uitstroomprofielen VSO Deventer

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs:
Het onderwijsaanbod op locatie Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo bb/kb. De bedoeling is dat de leerlingen in het vierde leerjaar deelnemen aan het centraal examen (CE). Daartoe volgt de school het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Leerlingen die willen doorstromen naar het mbo en geen vmbo-diploma hebben of kunnen halen, kunnen het onderwijsprogramma volgen van de entreeopleiding van ROC Aventus. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).

Uitstroomprofiel Arbeid

Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid volgen de entreeopleiding van ROC Aventus. Deze opleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot (beroeps)vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).