Klachtenregeling

We willen leren van klachten. Klachten van ouders/verzorgers en leerlingen stimuleren ons om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Heeft u een klacht, vertel het ons. Wij behandelen de klacht zorgvuldig, eerlijk en discreet.

We vragen u om eerst de klacht te bespreken met de persoon over wie het gaat.
Is de klacht hierdoor niet opgelost, neem dan contact op met de directeur of teamleider.
Pluryn heeft een klachtenreglement en een klachtencommissie.

U kunt uw klacht indienen bij:
Het secretariaat van de klachtencommissie van Pluryn
Postbus 94
7200 AB Zutphen
Telefoon: 088 547 70 00
E-mail: klachtencommissie@pluryn.nl