Het onderwijs

VSO Eefde en Deventer is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een complexe leervraag. Zij hebben moeite in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen. In totaal volgen ongeveer 120 leerlingen onderwijs op de beide locaties.
We werken intensief samen met scholen in het voortgezet onderwijs. De locatie in Eefde staat bovendien in nauw contact met de jeugdzorginstelling op het terrein.