Leerlingenraad


Onze school heeft in Eefde een Deventer een leerlingenraad.
Bij VSO Eefde heeft deze heeft nauwe contacten met de jongerenraad van de jeugdzorginstelling.
De schoolleiding stuurt de raad bestaande uit klassenvertegenwoordigers aan.

De functie van de leerlingenraad is:
  • praten over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden
  • meedenken en meepraten over schoolse zaken
  • aanspreekpunt voor andere leerlingen
  • namens de klas praten en niet voor jezelf alleen
  • meedenken over veranderingen en verbeteringen op school
  • punten bespreekbaar maken bij de directie
  • evalueren van allerlei onderwerpen