Medezeggenschapsraad

VSO Eefde en VSO Deventer hebben één Medezeggenschapsraad (MR).
Hierin kunnen ouders en medewerkers van de school invloed uitoefenen op het schoolbeleid. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatie-, advies- of instemmingsrecht.

Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • het schoolplan
  • het financieel beleid
  • veiligheid en gezondheid op school.
De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen.