1.0  PROTOCOL EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

1. Wanneer krijgen scholen een tropenrooster?

Het schoolbestuur van VSO Deventer kan zelf een tropenrooster instellen bij extreem warm zomerweer. Wij mogen daarbij niet afwijken van het minimum aantal lesuren per schooljaar (verplichte onderwijstijd).

Maatregelen bij extreme warmte op school
Bij hoge temperaturen kunnen wij als school maatregelen nemen, Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen met kortere lesuren of lesdagen. De teamleider informeert de ouders/ verzorgers als hiertoe wordt besloten. Hebben de ouders/ verzorgers geen opvang voor hun kinderen, dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen.
Andere maatregelen zijn:
• zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
• pauzeren in koele ruimtes;
• extra ventilatie;
• leerlingen extra veel water laten drinken.

Arbowet en tropische temperaturen
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Wel geldt dat de temperatuur geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid van leraren en leerlingen. Het schoolbestuur moet ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Personeel en (ouders van) leerlingen kunnen een beroep doen op de Arbowet.
Wat is gezond en behaaglijk?
De ervaring van temperatuur is zeer persoonsgebonden. De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. Een aangename temperatuur in scholen ligt tussen 18 en 22°C. Vanaf 25°C neemt de behaaglijkheid af en wordt het prestatievermogen minder. Mensen kunnen dan ook last krijgen van hoofdpijn en benauwdheid. Dat is niet meer gezond, dus voldoet niet aan de Arbowet.

Dicht bij overmacht
Een school mag kinderen alleen onverwacht naar huis sturen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld als de school niet bereikbaar is vanwege hevige sneeuwval (code rood) of als de verwarming op school niet werkt. De school moet dan (bijvoorbeeld telefonisch) aan de ouders melden dat er die dag géén les wordt gegeven. De school moet er wel voor zorgen dat leerlingen voor wie de ouders géén opvang kunnen regelen, dan op school of elders worden opgevangen.

2. Wanneer mogen scholen 'ijsvrij' geven?
School, kind & omgeving
Scholen mogen geen ijsvrij geven. Dit kan namelijk leiden tot onverwachte opvangproblemen voor ouders.
Als het langere tijd heeft gevroren, kunnen scholen wel voor een aangepast lesrooster kiezen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld met de leerlingen gaan schaatsen. In dat geval is de school verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen.