7.11 Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is niet van toepassing op onze school.
Wij organiseren alle activiteiten zelf vanuit het beschikbare budget.
<< terug