7.13 Schorsing en verwijdering

Soms vertoont een leerling grensoverschrijdend gedrag waardoor verblijf op school niet meer haalbaar, wenselijk of verantwoord is.
In dat geval nemen we direct contact op met de leefgroep of de ouders/verzorger(s) van de leerling.
Samen bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van deze maatregel.
<< terug