7.16 Verzekering en aansprakelijkheid

VSO Eefde heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, personeel en vrijwilligers.
Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het rechtstreeks naar school of naar de externe woongroep gaan.
De verzekering geldt ook voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden, buiten de reguliere schooltijden.

Dit is ook het geval wanneer ze in een werkervaringsproject werken.
De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen
<< terug