Beleid

Geweld en discriminatie

We doen er alles aan om (zinloos)geweld te voorkomen. Drugs en wapens zijn ten strengste verboden. We wijzen iedere vorm van discriminatie af.

Rook- en alcoholbeleid

We streven naar een rookvrije school. Onze medewerkers roken niet in het zicht van leerlingen. We ontmoedigen leerlingen om te roken. Roken is niet toegestaan in het schoolgebouw. Leerlingen mogen alleen roken als zij hier goedkeuring van ouders/verzorgers voor hebben of wanneer ze 18 jaar zijn. Voor roken in de pauze is een speciale plek aangewezen.

Het drinken van alcoholhoudende dranken, energydranken en het gebruik/bezit van (soft)drugs is verboden. We werken bovendien intensief samen met Tactus, een instelling voor verslavingszorg.

Waardevolle eigendommen

We adviseren de leerlingen om waardevolle eigendommen thuis of op de groep te laten liggen.

Internet

Leerlingen werken tijdens de lessen op computers, onder meer op het internet. We hebben regels vastgesteld over het gebruik van internet. We vragen leerlingen de regels over internetgebruik bij aftrap op school te ondertekenen.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is niet van toepassing op onze school. We organiseren alle activiteiten zelf vanuit het beschikbare budget.