• Home
  • Contact
  • Aanvullende informatie
  • Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

? STAAT NIETS IN DE GIDS

Soms hebben leerlingen en ouders/verzorgers te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn. Voorbeelden zijn pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kunt u terecht bij de orthopedagoog van uw kind. Samen zoeken we naar een goede oplossing.

U kunt ook terecht bij de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen een inspecteur benaderen bij problemen in en rond de school. De inspecteur adviseert, informeert en biedt leerlingen en ouders zo nodig begeleiding bij het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 31 11.