Doorstroom en uitstroom

Leerlingen_ontwikkelperspectiefplan_doorstroom-en-uitstroom
Wanneer voor leerlingen uithuisplaatsing of verblijf binnen een jeugdzorginstelling niet meer nodig is, kan (terug)plaatsing op een reguliere school voor komen. We bespreken dit dan altijd met ouders/verzorgers. Wij ondersteunen hen wanneer zij hun kind willen aanmelden op een andere school.

Wanneer een leerling niet langer behandeling in Eefde krijgt, zoekt de locatie in Eefde mee naar een geschikte school in de regio.