Ontwikkelperspectiefplan

Leerlingen_ontwikkelperspectiefplan_ontwikkelperspectiefplan
Nadat uw kind toegelaten is, stelt de orthopedagoog een startdocument op. Dit document is het begin van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het startdocument beschrijft de orthopedagoog het leerlingprofiel en het startniveau van de leerling. Het verschil tussen het startniveau en het verwachte eindniveau zijn de opbrengsten die voor de leerling te behalen zijn. De opbrengsten verdelen we over het verwachte aantal schooljaren, waardoor we duidelijke leerdoelen kunnen maken voor in het OPP.

De school is verplicht om voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs een OPP op te stellen. Dat gebeurt binnen 6 weken na het starten op school. Het plan beschrijft de onderwijsdoelen en de ondersteuning voor een schooljaar.

Een leerkracht stelt het OPP definitief vast. Daarna bespreken we dit plan met u en uw kind. Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats: in januari en in juni.

Complexe hulpvraag

Soms zijn er leerlingen met een ingewikkelde hulpvraag. Voor hen is speciale leerlingbegeleiding en extra inzet mogelijk. Voor andere vormen van ondersteuning en therapie zoeken wij samenwerking met de behandeling binnen de jeugdzorginstelling of (externe) organisaties.