Onderwijs

Het onderwijs

VSO Eefde en Deventer Intermetzo is een school voor voortgezet speciaal onderwijs en richt zich op leerlingen met een complexe leervraag. Zij hebben moeite in het onderwijs door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen. In totaal volgen ongeveer 120 leerlingen onderwijs op de beide locaties.

Jongeren verblijven vaak kortdurend op VSO Eefde en Deventer Intermetzo. Ze hebben een verhoogd risico hebben op voortijdig schoolverlaten, fysieke of psychische gezondheidsklachten of verslavingsproblematiek, zelfoverschatting en beperkte zelfregulering.

We werken intensief samen met scholen in het voortgezet onderwijs. De locatie in Eefde staat bovendien in nauw contact met de jeugdzorginstelling op het terrein.