Diplomering

Onderwijs_School_diplomering
Wij stimuleren leerlingen om certificaten en diploma’s behalen. Voor leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn er drie mogelijkheden: een vmbo-diploma, een diploma van de entreeopleiding en branchegerichte certificaten (zoals KPC). Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid die het voortgezet speciaal onderwijs (vso) goed doorlopen ontvangen een vso-getuigschrift.