Uitstroomprofielen

Onderwijs_School_uitstroomprofielen

Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). VSO Deventer heeft voor iedere leerling een uitstroomprofiel met specifieke ondersteuning. Wij verzorgen het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs (vmbo en entreeopleiding) en Arbeid (entreeopleiding).

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs

Het onderwijsaanbod op locatie Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo bb/kb. De bedoeling is dat de leerlingen in het vierde leerjaar deelnemen aan het centraal examen (CE). Daartoe volgt de school het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Leerlingen die willen doorstromen naar het mbo en geen vmbo-diploma hebben of kunnen halen, kunnen het onderwijsprogramma volgen van de entreeopleiding van ROC Aventus. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).

Uitstroomprofiel Arbeid

Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid volgen de entreeopleiding van ROC Aventus. Deze opleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot (beroeps)vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).