Voor wie

Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen terecht bij VSO Eefde en Deventer voor voortgezet speciaal onderwijs. Doel is dat jongeren het onderwijs in hun 20e levensjaar afronden. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Daarbij kijken we altijd naar ieders mogelijkheden en houden we rekening met ieders beperking.

De leerlingen wonen buiten Intermetzo of verblijven in een zorginstelling. Zij ondervinden ernstige belemmeringen door gedragsproblemen, vaak in combinatie met ontwikkelingsproblemen.