Lesaanbod

We werken volgens een lesrooster. Dit rooster hangt in alle lokalen en in de personeelsruimte. Hierop staan plaats, tijd en lesprogramma voor iedere leerling vermeld.