Leerlingenraad

Ouders-verzorgers_medezeggenschapsraad_leerlingenraad

Onze locaties hebben een leerlingenraad. De leiding van de school stuurt de raad aan. De functie van de leerlingenraad is:

  • praten over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden
  • meedenken en meepraten over schoolse zaken
  • aanspreekpunt voor andere leerlingen
  • namens de groep praten en niet voor jezelf alleen
  • meedenken over veranderingen en verbeteringen op school
  • punten bespreekbaar maken bij de directie
  • evalueren van allerlei onderwerpen