Contact met de school

Goede communicatie met ouders, verzorgers of begeleiders van onze leerlingen draagt bij aan de samenwerking tussen ouder en school. We bespreken het ontwikkelingsperspectiefplan van uw kind met u. Daarnaast zijn er de vaste contactmomenten met de klassenmentor, twee ouderavonden en –indien noodzakelijk – de huisbezoeken door de klassenmentor. We vinden het belangrijk dat ouders aangeven wanneer er thuis iets speelt dat van invloed kan zijn op het schoolwerk van de leerling.

Wilt u in contact komen met de leerkracht van uw kind? U kunt voor of na schooltijd bellen. Wilt u de leerkracht persoonlijk spreken, maak dan van tevoren een afspraak.