Leerlingenvervoer

Medewerkers van de school vangen leerlingen op die gehaald en gebracht worden. Ook krijgen leerlingen begeleiding op de weg naar het schoolgebouw en opvang bij het schoolgebouw.