Leerlingenvervoer

Ouders-verzorgers_praktische-zaken_leerlingenvervoer
Medewerkers van de school vangen leerlingen op die gehaald en gebracht worden. Ook krijgen leerlingen begeleiding op de weg naar het schoolgebouw en opvang bij het schoolgebouw.