Proclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan VSO Eefde Deventer niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt VSO Eefde Deventer geen enkele aansprakelijkheid. Op deze site staan links naar externe websites. VSO Eefde Deventer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina van VSO Eefde Deventer en op het VSO Eefde Deventer rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VSO Eefde Deventer.

Op andere websites linken naar pagina’s van de VSO Eefde Deventer website is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van VSO Eefde Deventer niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat VSO Eefde Deventer toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail via het contactformulier.

Proclaimer